Scholarship High
Schools uMhlatuze

Nederlands English

Het belangrijkste middel tot groei

Oldenburg Bonsèl & Associates heeft in 2016 besloten om jaarlijks een studiebeurs toe te kennen aan een leerling die de middelbare school afrond in Zuid-Afrika. In dit land bestaat er geen systeem die het mogelijk maakt voor iedereen een vervolgstudie aan een universiteit te volgen. Door middel van de beurs wordt geprobeerd de Zuid-Afrikaanse samenleving te helpen door leerlingen te kunnen laten studeren. Als organisatie zijn wij van mening dat kennis het belangrijkste middel is tot groei van een land en samenleving. Wegens het succes en het enthousiasme van de leerlingen van de vorige jaren is er dit jaar wederom een studiebeurs ter beschikking gesteld door Oldenburg Bonsèl & Associates voor middelbare scholieren in de regio uMhlatuze!

Studentenfonds

Studiebeurs

De studiebeurs maakt het mogelijk om voor de gelukkige winnaar zijn of haar droom waar te maken en te gaan studeren aan de universiteit. Met hard werken betaald succes zich uit. Tijdens deze competitie worden niet alleen de academische prestaties maar ook de persoonlijke prestaties bekeken. Wij vragen daarom aan de leerlingen of ze bij hun aanmeldingsformulier een motivatiebrief willen sturen met de reden waarom ze denken dat ze de Scholarship Oldenburg Bonsèl 2018 verdienen. De studiebeurs wordt uitgereikt aan de winnaar die van plan is fulltime te gaan studeren, ongeacht de gekozen studierichting of universiteit in Zuid-Afrika. De studiebeurs dekt zowel het collegegeld als kosten voor onderkomen. Voordat scholieren zich aan kunnen melden voor de studiebeurs moeten eerst de scholen zich hebben aangemeld. Scholen kunnen zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier. De deadline voor scholen om zich aan te melden is 5 juni.

Aanmelding scholen

Hoe aan te melden?

Zit jij in de regio uMhlatuze in het district uThungulu op school in 6 VWO, ben jij een uitmuntende leerling en wil je volgend jaar gaan studeren? Meld je dan aan voor de Scholarship Oldenburg Bonsèl 2018!

Via deze website kan je het aanmeldingsformulier downloaden. Let er wel op dat je aan alle criteria voldoet. Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld te worden en alle bijlagen met aanvullende informatie dienen gescand en gemaild te worden naar scholarship@oldenburgbonsel.nl voor 26 juli 2018 om 23:59. Aanmeldingsformulieren die niet volledig zijn ingevuld of waarbij er bijlagen missen, komen niet in aanmerking. Alle documenten dienen van een waarmerk voorzien te zijn.

Download studentenformulier

En de winnaar is…

Uit alle aanmeldingen zal een jury van Oldenburg Bonsèl & Associates een selectie maken met de top 10 van mogelijke winnaars. Met deze kandidaten zullen we een Skype gesprek voeren om de kandidaten beter te leren kennen. De winnaar zal in september bekend gemaakt worden tijdens een ceremonie op de school van de winnaar. De winnaar ontvangt de studiebeurs en de Oldenburg Bonsèl wisselbeker.

Criteria

 • Aanmeldingen van scholieren die gerelateerd zijn aan de Oldenburg familie of nauw zijn verbonden aan het bedrijf zijn uitgesloten van deelname
 • Incomplete aanmeldingen worden uitgesloten
 • Aanmeldingen die zijn verstuurd na de deadline van 26 juli 2018 om 23:59 worden uitgesloten.
 • Alleen scholieren van scholen die zich hebben aangemeld voor de Oldenburg Bonsèl Scholarship 2018 kunnen zich aanmelden. Scholen kunnen zich aanmelden tot en met 5 juni
 • Alleen scholieren met een Zuid-Afrikaanse nationaliteit kunnen zich aanmelden
 • Alleen scholieren die zich aanmelden om te gaan studeren op een universiteit in Zuid-Afrika kunnen zich aanmelden.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de scholier om zich aan te melden bij een universiteit
 • Motivatiebrieven waarbij het woordenaantal boven de woorden limiet van 1.000 uitkomt worden uitgesloten.
 • De motivatiebrief dient geschreven te worden in het Engels.
 • Alle ingezonden documenten dienen gewaarmerkt te zijn, indien dit niet het geval is dan wordt de aanmelding uitgesloten.
 • Het aanmeldingsformulier dient ondertekend te zijn door zowel het hoofd van de school als de ouder(s).
 • Bij de top kandidaten zal een interview via Skype worden afgenomen.
 • Conditie voor de winnaar van de Oldenburg Bonsèl Scholarship 2018: De winnaar dient een test te maken om te kijken of de winnaar gekwalificeerd is om de door hen gekozen studie succesvol af te ronden. Dit gebeurd in samenwerking met prof. dr. Krauss in Pretoria

Waarom steunen wij het Scholarship High Schools uMhlatuze *

* Bovenstaande video is opgezet in eerdere jaren toen nog alleen High School Richards Bay deelnam aan de competitie. Dit jaar mogen alle scholen in de uMhlatuze regio deelnemen.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn of mocht je verder nog vragen hebben dan kun je ze mailen naar scholarship@oldenburgbonsel.nl. Wij helpen je dan graag met het beantwoorden van deze vragen.

Veel succes!