Scholarship High
School Richards Bay

Nederlands English

Het belangrijkste middel tot groei

Als organisatie zijn wij van mening dat kennis het belangrijkste middel is tot groei van een land en samenleving. Oldenburg Bonsèl & Associates heeftdaarom in 2016 besloten om jaarlijks een beurs toe te kennen aan een leerling die de middelbare school afrondt aan de Hoërskool Richardsbaai in Zuid-Afrika. Dat is dezelfde school waar directeur Johan Oldenburg zijn schooltijd heeft genoten. Sinds 2018 hebben we ons fonds uitgebreid waarmee wij ook docenten de kans bieden om te investeren in kennis en kunde.

In Zuid Afrika bestaat er geen systeem die het mogelijk maakt voor iedereen een vervolgstudie aan een universiteit te volgen. Door middel van de beurs wordt geprobeerd de Zuid-Afrikaanse samenleving te helpen door leerlingen te kunnen laten studeren. Maar dat doen wij ook door de ontwikkeling van de docenten die voor de klas staan.

Studentenfonds

Hoe gaat dat in zijn werk

Oldenburg Bonsèl kent jaarlijks een studiebeurs toe aan een uitzonderlijke leerling van de Richards Bay. Dat is iemand die zeer gemotiveerd is in zijn/haar werk, dromen wil najagen en het doorzettingsvermogen heeft om dat te willen bereiken. Met dit programma willen we iedereen de kans geven om te kunnen studeren. Met hard werken bereik je grootste successen. We willen al je prestaties leren kennen, zowel tijdens je studie, als jouw persoonlijke ontwikkelingen en je doortastende motivatie.

Download studentenformulier

Lerarenfonds

Hoe gaat dat in zijn werk

Sinds 2018 kennen we ook een studiebeurs toe aan één van de docenten op Richards Bay. Op deze manier kunnen docenten investeren en groeien in hun kennis en vaardigheden. De rol van docent is belangrijk voor de toekomst van de leerlingen.De docent aan wie wij het studiefonds toekennen is iemand die zeer gemotiveerd is in zijn/haar werk, dromen wil najagen en het doorzettingsvermogen heeft om dat te willen bereiken. Wie ben jij als docent, wat heb je bereikt als persoon en wat hoop je te kunnen bereiken in de toekomst? Jouw motivatie is doorslaggevend voor het toekennen van de studiebeurs.

Waarom steunen wij het Scholarship High School Richards Bay

We hebben een scholar fonds opgericht die jaarlijks een beurs toekent aan een gemotiveerde leerling die de middelbare school afrond aan de Hoërskool Richardsbaai in Zuid-Afrika. In Zuid Afrika bestaat er geen systeem die het mogelijk maakt voor iedereen een vervolgstudie aan een universiteit te volgen. Als organisatie zijn wij van mening dat kennis het belangrijkste middel is tot groei van een land en samenleving. Met dit fonds geven wij daar invulling aan.