Structurele oplossingen voor jeugdzorgorganisatie

gepubliceerd: 20-02-2020

De jeugdzorg kent momenteel vele uitdagingen (1). “De hele jeugdbeschermingsketen staat maximaal onder druk”, concluderen de Inspecties voor Gezondheid en Justitie over de hulp voor kinderen met complexe problemen(2). “Kinderen blijven langer in onveilige situaties en raken meer beschadigd, waardoor de problematiek verergert.” Eind 2019 kan worden geconcludeerd dat de transitie van de jeugdzorg, die sinds 2015 belegd is bij gemeenten, niet het gewenste effect heeft gehad. Uit het rapport van de Inspecties voor Gezondheid en Justitie blijkt dat de zorg voor kwetsbare kinderen kampt met grote tekorten, hoge administratieve lasten, torenhoge werkdruk en een stijgend personeelsverloop en verzuim.

Vanaf 2018 zijn de professionals van Oldenburg Bonsèl actief in de jeugdzorg. Hier hebben wij op korte termijn tijdelijke capaciteit ingevuld en op lange termijn een bijdrage geleverd aan structurele oplossingen voor een jeugdzorgorganisatie.  Sinds die tijd heeft Oldenburg Bonsèl meerdere functies tijdelijk ingevuld binnen de jeugdzorg. Zo was Matthijs van Maanen actief als coördinator cliëntenadministratie, waarin de opgelopen facturatieachterstanden zijn weggewerkt en controlelijsten zijn geïmplementeerd, om meer grip te krijgen op het registratieproces. Wouter Bours en Revi Jansen hebben een aandeel gehad in de doorontwikkeling van dashboards om het management te voorzien van de juiste stuurinformatie. Wouter heeft tevens aan de begroting 2019 gewerkt waarbij herindeling van de kostenplaatsenstructuur de uitdaging was, met als doel een betere financiële verantwoording per kostenplaats. Revi heeft daarnaast control tijdelijk ondersteund in een bredere zin met onder andere een bijdrage aan de begroting 2020. In de rol van facturatiespecialist, waarin het declareren van de zorgopbrengsten bij de gemeenten en zorgverzekeraars centraal stond, heeft Merel Sleeuw het facturatieproces vastgelegd. Doordat zij een gestructureerde facturatiecyclus heeft opgesteld is de organisatie meer in control m.b.t. tot de volledigheid van de zorgopbrengsten. Ook heeft zij actief gezocht naar gemiste omzet, zodat deze alsnog kon worden gedeclareerd. Tenslotte heeft Lindsey de Boer in de rol van AO/IC-functionaris een start gemaakt voor de nieuwe AO/IC-structuur, gebaseerd op een normenkader en risicomatrix, met vaste controles en werkwijzen waar de organisatie vervolgens zelf op verder kan bouwen. Bovendien heeft zij diverse controlewerkzaamheden uitgevoerd voor de accountantscontrole en heeft zij het controleplan voor 2020 opgesteld.

Herkent u deze uitdagingen of bent u op zoek naar tijdelijke capaciteit op uw financiële afdeling? Wij komen graag met u in contact. Met onze young professionals en ervaren consultants hebben wij tijdelijke capaciteit beschikbaar op diverse kennisniveaus en financiële disciplines in de jeugdzorg. Oldenburg Bonsèl biedt specialistische kennis aan en leidt jonge academici op tot gespecialiseerde business controllers, interimmanagers en AO/IC-experts die uw organisatie ondersteunen bij financiële vraagstukken. Hierdoor zijn wij in staat om uw bedrijfsvoering verder te optimaliseren.

 

(1) NOS. Zo groot zijn de problemen in de jeugdzorg. 8-11-2019. Geraadpleegd via: https://nos.nl/artikel/2309601-zo-groot-zijn-de-problemen-in-de-jeugdzorg.html

(2) Inspectie Gezondheidszorg en jeugd, ministerie van volksgezondheid. Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Geraadpleegd via: https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2019/11/08/kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd

Traineeship Organisatietalent van de toekomst

Wij bieden je een tweejarig traineeship gericht op de vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling, die je als toekomstig adviseur nodig hebt. Je voert opdrachten in de rol van projectleider, procesadviseur of (business) controller. Je wordt gekoppeld aan een supervisor die jou zal ondersteunen, begeleiden en uitdagen om steeds het beste uit jezelf te halen tijdens je opdrachten en in het traineeship. Met het traineeship organisatietalent van de toekomst begin jij een carrière als volwaardig professional in onze sectoren, de ideale basis voor je verdere carrière.

Bekijk ons Traineeship