SCHOLARSHIP HIGH
SCHOOLS UMHLATUZE

Nederlands English

HET BELANGRIJKSTE MIDDEL TOT GROEI

Oldenburg Bonsèl & Associates heeft in 2016 besloten om jaarlijks een studiebeurs toe te kennen aan een leerling die de middelbare school afrond in Zuid-Afrika. In dit land bestaat er geen systeem die het mogelijk maakt voor iedereen een vervolgstudie aan een universiteit te volgen. Door middel van de beurs wordt geprobeerd de Zuid-Afrikaanse samenleving te helpen door leerlingen te kunnen laten studeren. Als organisatie zijn wij van mening dat kennis het belangrijkste middel is tot groei van een land en samenleving. Wegens het succes en het enthousiasme van de leerlingen van de vorige jaren is er dit jaar wederom een studiebeurs ter beschikking gesteld door Oldenburg Bonsèl & Associates voor middelbare scholieren in de regio King Cetshwayo District

STUDENTENFONDS

STUDIEBEURS

De studiebeurs maakt het mogelijk om voor de gelukkige winnaar zijn of haar droom waar te maken en te gaan studeren aan de universiteit. Met hard werken betaald succes zich uit. Tijdens deze competitie worden niet alleen de academische prestaties maar ook de persoonlijke prestaties bekeken. Wij vragen daarom aan de leerlingen of ze bij hun aanmeldingsformulier een motivatiebrief willen sturen met de reden waarom ze denken dat ze de Scholarship Oldenburg Bonsèl 2020 verdienen. De studiebeurs wordt uitgereikt aan de winnaar die van plan is fulltime te gaan studeren, ongeacht de gekozen studierichting. De studiebeurs omvat het collegegeld en de boeken.

HOE AAN TE MELDEN?

Zit jij in de regio King Cetshwayo District op school in 6 VWO, ben jij een uitmuntende leerling en wil je volgend jaar gaan studeren? Meld je dan aan voor de Scholarship Oldenburg Bonsèl 2020! 

Via deze website kan je het aanmeldingsformulier downloaden. Let er wel op dat je aan alle criteria voldoet. Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld te worden en alle bijlagen met aanvullende informatie dienen gescand en gemaild te worden naar scholarship@oldenburgbonsel.nl voor 10 april 2019 om 23:59. Aanmeldingsformulieren die niet volledig zijn ingevuld of waarbij er bijlagen missen, komen niet in aanmerking. Alle documenten dienen van een waarmerk voorzien te zijn.

DOWNLOAD STUDENTENFORMULIER

EN DE WINNAAR IS…

Uit alle aanmeldingen zal een jury van Oldenburg Bonsèl & Associates een selectie maken met de top 20 van mogelijke winnaars. Met deze kandidaten zullen we een Skype gesprek voeren om de kandidaten beter te leren kennen. De winnaar zal in mei bekend gemaakt worden tijdens een ceremonie op de school van de winnaar. De winnaar ontvangt de studiebeurs en de Oldenburg Bonsèl wisselbeker.

CRITERIA

 • Aanmeldingen van scholieren die gerelateerd zijn aan de Oldenburg familie of nauw zijn verbonden aan het bedrijf zijn uitgesloten van deelname.
 • Incomplete aanmeldingen worden uitgesloten.
 • Aanmeldingen die zijn verstuurd na de deadline van 10 april 2019 om 23:59 worden uitgesloten.
 • Alleen scholieren van de scholen John Ross College en Hoërskool Richardbaai kunnen zich aanmelden.
 • Alleen scholieren met een Zuid-Afrikaanse nationaliteit kunnen zich aanmelden.
 • Alleen scholieren die zich aanmelden voor één van de volgende universiteiten in Zuid-Afrika kunnen zich aanmelden.
  • University of Pretoria
  • University of Johannesburg (Accountancy)
  • University of Cape Town
  • Stellenbosch University
  • University of the Witwatersrand
  • University of the Free State
 • Het is de verantwoordelijkheid van de scholier om zich aan te melden bij een universiteit.
 • Motivatiebrieven waarbij het woordenaantal boven de woorden limiet van 1.000 uitkomt worden uitgesloten.
 • De motivatiebrief dient geschreven te worden in het Engels.
 • Alle ingezonden documenten dienen gewaarmerkt te zijn, indien dit niet het geval is dan wordt de aanmelding uitgesloten.
 • Het aanmeldingsformulier dient ondertekend te zijn door zowel het hoofd van de school als de ouder(s).
 • Bij de top kandidaten zal een interview via Skype worden afgenomen.
 • Conditie voor de winnaar van de Oldenburg Bonsèl Scholarship 2020: De winnaar dient een test te maken om te kijken of de winnaar gekwalificeerd is om de door hen gekozen studie succesvol af te ronden. Dit gebeurt in samenwerking met prof. dr. Krauss in Pretoria.
 • Als een student niet akkoord gaat of meewerkt aan de criteria wordt hij/zij gediskwalificeerd.

WAAROM STEUNEN WIJ HET SCHOLARSHIP HIGH SCHOOLS UMHLATUZE *

* Bovenstaande video is opgezet in eerdere jaren toen nog alleen High School Richards Bay deelnam aan de competitie. Dit jaar mogen de scholen High School Richards Bay en John Ross College deelnemen.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn of mocht je verder nog vragen hebben dan kun je ze mailen naar scholarship@oldenburgbonsel.nl. Wij helpen je dan graag met het beantwoorden van deze vragen.

Veel succes!