Wat wij u bieden

Bij Oldenburg Bonsèl vraagt u om resultaat, wij kunnen dat voor u leveren. Dat doen we vanuit de investering in een duurzame en inhoudelijke relatie. Zo begrijpen wij uw business en komen we samen tot de beste dienstverlening. Voor iedere uitdaging is een andere oplossing, daarom zijn we benieuwd naar wat u wilt bereiken.

Onze healthcare experts zijn gespecialiseerd in:

Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Bent u op zoek naar ondersteuning van medewerkers die direct inzetbaar zijn op de zorgadministratie of interne controle? Of ondersteuning bij materiële controles, de inrichting van uw interne beheersing of bij projecten zoals horizontaal toezicht? Voor uw behoefte aan tijdelijke capaciteit staan onze Young Professionals en Consultants voor u klaar. Onze medewerkers beschikken over specialistische zorgkennis op het gebied van zorgadministratie, compliance en interne controle. In ons 2-jarig traineeship leren de Young Professionals alles over compliance, interne controle en risicomanagement. Hierdoor kunnen zij inspelen op uw vraagstukken en helpen de gewenste resultaten te behalen. Onze Young Professionals worden daarin begeleid door onze ervaren Consultants.

Zorgadministratie

De huidige registratie- en declaratiesystematiek en bijbehorende registratieregels is complex. Correct registreren is van belang om onjuiste declaraties te voorkomen. Onze Young Professionals en Consultants zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en de DBC-systematiek binnen de Ziekenhuis- , GGZ en Jeugdzorg- en VVT-sector. Hierdoor kunnen zij u ondersteunen bij:

 • Invullen van tijdelijke capaciteit op de zorgadministratie zoals Hoofd Zorgadministratie, Coördinator Zorgadministratie of DBC-Adviseur

 • In kaart brengen van processen en verbetermaatregelen voorstellen

 • Uitvoeren van lijncontroles om de kwaliteit van registreren te beoordelen en voorstellen van concrete verbetermaatregelen

 • Scholen van zorgprofessionals op het gebied van zorgregistratie en hen meenemen in het belang van correct registreren

Interne Controle

Door de jaren heen hebben wij onze kennis en ervaring opgedaan als partner voor interne controle binnen ziekenhuizen, GGZ-, Jeugdzorg-, en VVT-instellingen. Door de tijdelijke inzet van extra capaciteit kunnen onze Young Professionals en Consultants u ondersteunen bij:

 • Opzetten en afstemmen van het interne controleplan met het management en externe accountant

 • Volgen van externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving en deze vertalen naar een normenkader en controlewerkzaamheden

 • Uitvoeren van risicoanalyses, interne controles en het rapporteren en adviseren van verbeteringen in de interne beheersing

 • Uitvoeren van productiecontroles en dossier opbouwen t.b.v. de jaarafsluiting

 • Contact onderhouden met de externe accountant

 • Ad hoc oplossen van problemen m.b.t. de interne beheersing binnen de organisatie.

Onze werkwijze

 • Samen met u gewenste resultaat vaststellen in gesprek

 • Verbinden aan young professional of consultant

 • Kwaliteitsbewaking door supervisor

 • Specifieke aandacht voor draagvlak en borging

Horizontaal Toezicht

Achterafcontroles zoals materiële controles vereisen veel tijd en inzet van diverse medewerkers van zorginstellingen. Kostbare tijd die zij juist hard nodig hebben voor de uitvoer van hun reguliere werkzaamheden. Met Horizontaal Toezicht kan een einde komen aan tijdrovende achterafcontroles om de rechtmatigheid van zorg te controleren. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Voor zorgaanbieders is het daarom van essentieel belang dat zij correct registreren en declareren. Onze Young Professionals en Consultants kunnen uw organisatie adviseren en ondersteunen bij de inrichting van Horizontaal Toezicht op de volgende gebieden:

 • Aan de hand van het instapmodel inventariseren in hoeverre uw organisatie klaar is voor Horizontaal Toezicht

 • Ondersteunen bij de intichting van het controlframework

Materiële Controles en Zelfonderzoek

Rechtmatigheidscontroles zoals materiële controles en zelfonderzoeken vergen veel tijd en inzet van medewerkers. Bovendien kunnen de uitkomsten van deze onderzoeken financiële gevolgen hebben voor uw organisatie. Tegelijkertijd bieden deze controles ook de mogelijkheid tot het verbeteren van het huidige zorgregistratieproces. Onze Young Professionals en Consultants kunnen u ondersteunen bij:

 • Coördineren of uitvoeren van deze rechtmatigheidscontroles

 • Tijdig anticiperen op dergelijke achterafcontroles door de interne beheersing door te lichten en periodiek dossiercontroles uit te voeren. Zo krijgt u een betrouwbaar beeld van het zorgregistratieproces. Eventuele tekortkomingen kunnen tijdig worden gecorrigeerd en de uitkomsten van rechtmatigheidscontroles zijn dan geen verrassing meer.

REFERENTIES

 • Oldenburg Bonsèl & Associates verstaat de kunst om actief mee te denken in oplossingen wanneer het er echt op aankomt. De professionals van Oldenburg Bonsèl & Associates bewijzen mij keer op keer oprecht betrokken te zijn bij het succes van mijn organisatie.

  dr. Kjeld Aij, MBADIRECTOR DIJKZIGT, ERASMUS MC
 • Oldenburg Bonsèl stelt deskundige financieel adviseurs ter beschikking, die snel optimaal inzetbaar zijn. Daarbij werken ze op een proactieve wijze en weten van doorpakken. De kracht zit in verbinding van goed opleidingsprogramma en prima coaching.

  Mw Frieda BoekweitMANAGER INFORMATIEVOORZIENING FINANCIËN & CONTROL BIJ ANTONI VAN LEEUWENHOEK
 • Ik heb inmiddels met diverse young professionals en consultants vanuit Oldenburg Bonsèl gewerkt en hen bijvoorbeeld ingezet ter vervanging van een business controller of zorgverkoper. Ook heb ik samen met Oldenburg Bonsèl de functie van ‘zorgverkoop controller’ in het zorgverkoopteam ingericht. De aanpak met een young professional, die begeleiding ontvangt van een senior consultant werkt erg goed. De supervisor leert de young professional het vak en voelt zich ook mede verantwoordelijk voor de deliverables. Daarbij werken ze zeer professioneel en brengen veel kennis en expertise mee.

  Eva de BresMANAGER STRATEGISCHE ZORGVERKOOP, OLVG